Oznam

Poslanecký mandát Jaroslava Šarišského

Rozsudok Krajského súdu v Košiciach - uplatňovanie mandátu J. Šarišského -

Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky -

Jaroslav Šarišský - zánik mandátu poslanca OZ v Smižanoch -

Výpis uznesenia z 2. zasadnutia OZ -

Žiadosť o preskúmanie zákonnosti poslaneckého mandátu -

Vyjadrenie Okresnej prokuratúry -

Mandát poslanca OZ - odpoveď MV SR -

Zánik mandátu poslanca - odpoveď MV SR -

Uznesenie č. 1/3/2011 -

Odborné právne stanovisko Advokátskej kancelárie - Doc. JUDr. Jozef Sotolář, PhD. -

Rozsudok Krajského súdu v Košiciach -