Úrady

Názov

Činnosť

Sídlo

www

e-mail

tel.

Obecný úrad

Samospráva

Nám. M. Pajdušáka 50/1341

www.smizany.sk

smizanyocu@rup.sk

053/44 314 83, 053/44 312 24,
0907 903 736, Fax:053/44 311 32

 

Obecná polícia

Smreková 24/37

www.smizany.sk

prostejovskyocu@rup.sk

053/44 327 24, 0907 939 916, 0908 930 159

 

Obecné kultúrne centrum

Kultúrny dom, Tatranská 80

www.smizany.sk

okcsmizany@mail.t-com.sk
stanislav.okcsmizany@mail.t-com.sk

053/42 989 39 (40,41), 0918 590 123

 

Obecná knižnica

Nám. M. Pajdušáka 50/1341

www.smizany.sk

kniznicaocu@rup.sk

053/44 314 83

 

 

 

Rím.-kat . farský úrad

Správa

Nám. M. Pajdušáka 3

www.rimkat-smizany.com

rkfus@gmx.net

053/44 312 09Peňažné ústavy

Názov

Činnosť

Sídlo

www

e-mail

tel.

SLSP

Bank. služby - zmenáreň, bankomat

Nám. M. Pajdušáka 50

www.slsp.sk

 

053/44 335 00

Poštová banka

Bank. služby, pošta

Tatranská 107

 

 

053/44 312 20Združenia, organizácie

Názov

Činnosť

Sídlo

www

e-mail

tel.

SOK Escalar

Športová činnosť - horolezectvo, prevádzkovanie umelej lezeckej steny

Maša 1299/45

 

 

0908 477 650

Združenie vlasníkov lesa Smižany

Správa lesov a pozemkov

Sládkovičova 10

 

 

053/44 327 77