Obecný úrad

Úradné hodiny

Pondelok 8.00 - 11.30 12.30 - 15.30
Utorok        -         -
Streda 8.00 - 11.30 12.30 - 16.30
Štvrtok 8.00 - 11.30 12.30 - 15.30
Piatok 8.00 - 11.30 12.30 - 14.30

Obec Smižany
Nám. M. Pajdušáka 1341/50
053 11  SmižanyZákladné všeobecné kontakty

Tel.: 053/44 314 83, Fax: 053/44 311 32
E-mail: smizany@smizany.sk
informácie, týkajúce sa webového sídla: webmaster@smizany.sk

Obecný úrad
Nám. M. Pajdušáka 1341/50
053 11  Smižany

Starosta
Ing. Michal Kotrady
, 053/44 31 224, 44 31 483, kl.202, starosta@smizany.sk

Hlavný kontrolór
Ing. Iveta Dobšinská, 053/44 31 483, kl. 219, kontrolor@smizany.sk

Prednosta obecného úradu
Ing. Mária Dudžáková
, 053/44 31 483, kl. 203, prednosta@smizany.sk

Spoločný školský úrad
PaedDr. Dušan Sliva
, 053/44 31 483, kl. 214, skolsky.urad@smizany.sk
PaedDr. Viera Skoumalová, 053/44 31 483, kl. 214, skolsky.urad@smizany.sk

Sekretariát
Mária Mangerová
, sekretárka, 053/44 31 483, podatelna@smizany.sk, info@smizany.sk

Oddelenie finančné a správy daní
Alžbeta Hricová - vedúca oddelenia, 053/44 31 483, kl.209, ekonom@smizany.sk
Mgr. Daniela Valigurská - referentka personalistiky, miezd a evidencie majetku obce, 053/44 31 483, kl. 212, pam@smizany.sk
Mgr. Mária Morihladková - referentka správy dane z nehnuteľnosti, 053/44 31 483, kl.208, dane@smizany.sk
Mgr. Marta Hasajová - referentka správy daní, 053/44 31 483, kl. 210, poplatky@smizany.sk
Ľuboslava Šefčíková - referentka dane za verejné priestranstvo, pokladňa, 053/44 31 483, kl. 207, pokladna@smizany.sk
Bc. Anna Čujová - referentka podnikateľskej činnosti, 053/44 31 483, kl. 206, podnikatelska.uctaren@smizany.sk
Ing. Lucia Vitkovská - referent fakturácie, 053/44 31 483, kl. 209, uctaren@smizany.sk

Oddelenie výstavby a životného prostredia
Ing. Edita Baginová - vedúca oddelenia, 053/44 31 483, kl. 204, vystavba@smizany.sk
Mgr. art. Radka Novotná - referentka stavebného úradu, 053/44 31 483, kl. 216, stavebny.urad@smizany.sk
Ing. Ľudmila Krotká - referentka katastra a stavebného úradu, 053/44 31 483, kl. 216, pozemky@smizany.sk
Jozef Juraška - referent životného prostredia a dopravy, 053/44 31 483, kl. 205, 0907 844 283, zivotne@smizany.sk

Oddelenie školstva, rozvoja a cestovného ruchu
Ing. Zuzana Zimmermannová, 053/44 31 483, kl. 222, skolstvo.rozvoj@smizany.sk

Oddelenie hospodárskej prevádzky a majetku obce
RNDr. Mojmír Kandrík - vedúci oddelenia, 053/44 31 483, kl. 218, sprava.majetku@smizany.sk
Matej Klein - zriadenec obce
Ján Babík - odborný pracovník tepelného hospodárstva
Jozef Valovič - prevádzkový pracovník
Jozef Szendrei - prevádzkový pracovník
Pavol Vantroba - kurič plynovej kotolne
Marián Lengvarský - kurič plynovej kotolne
Jozef Lorko - prevádzkový pracovník

Oddelenie evidencie obyvateľstva a sociálnych vecí
JUDr. Veronika Vozárová - vedúca oddelenia, 053/44 31 483 , kl. 220, evidencia@smizany.sk
Opatrovateľská služba:
Antonyová Jarmila
Bubelinyová Viera
Cebuľová Marcela
Findurová Magdaléna
Gromovská Mária
Guothová Gabriela
Hačáková Anna
Chlebovcová Romana
Kniznerová Magdaléna
Kyseľová Božena, Ing.
Melová Iveta
Mikolajová Petra
Novotná Elena
Novotná Žofia
Pacanovská Magdaléna
Piatnicová Agnesa
Zvarová Slávka

Terénni sociálni pracovníci
053/44 31 483, kl. 221, tsp@smizany.sk
Mgr. Emília Spišáková - terénna sociálna pracovníčka, 0940 653 406
Mgr. Katarína Hovancová - terénna sociálna pracovníčka, 0940 653 410
Ing. Mária Smreková - asistentka terénnej sociálnej pracovníčky, 0940 653 407
Mgr. Miroslava Bednárová - asistentka terénnej sociálnej pracovníčky, 0940 653 412

Obecná knižnica
Nám. M. Pajdušáka 1341/50, 053 11 Smižany
Anastázia Adamcová - vedúca knižnice, 053/44 31 483, kl. 211, kniznica@smizany.sk
Vlasta Bonková - pracovníčka internetovej čitárne, 053/44 31 483, kl. 217

Obecná polícia
Smreková 37/24, 053 11 Smižany, 053/44 32 724, 0908 930 159, obecna.policia@smizany.sk

JUDr. Ján Dučák - náčelník obecnej polície, 0907 939 916
Radovan Frankovič - príslušník obecnej polície
Marcel Kavulič - príslušník obecnej polície
Milan Krojer - príslušník obecnej polície
Ján Leško - príslušník obecnej polície
Vladimír Takáč - príslušník obecnej polície
Ján Galler - obsluha kamerového systému

Centrum voľného času
Tatranská 80, 053 11 Smižany
PaedDr. Dušan Sliva, 0918 963 798, cvc@smizany.sk

Obecné kultúrne centrum
Kultúrny dom, Tatranská 80, 053 11 Smižany, 053/42 98 939
Mgr. Dana Cvengrošová - riaditeľka OKC, 053/42 98 939, 0918 590 123, okc.riaditel@smizany.sk
Mgr. Stanislav Beregházy - referent OKC, 053/42 98 939, 0908 982 722, okc.kultura@smizany.sk
Mgr. Jana Lesnická - ekonóm OKC, 053/42 98 939, okc.ekonom@smizany.sk
Peter Pavlák - pracovník kina, 053/42 98 939

Kaštieľ
Tatranská 302/105, 053 11 Smižany, 053/44 33 666
Bc. Soňa Uhrínová - referent informačného centra, 053/44 33 666, okc.info@smizany.sk