O obci
Základné údaje
Obecné symboly
Mapa
Dejiny obce
Vydané publikácie
Osobnosti obce
Súťaže
Fotogaléria
 Kontakty
Obecný úrad
Obecná polícia
Obecná knižnica
Obecné kultúrne centrum
 Samospráva
Samospráva obce
Rozpočet obce
Hospodárenie obce
Kontrolná činnosť
VZN
Zápisnice a uznesenia OZ
Zápisnice OR
Zápisnice komisií OZ
Sčítanie obyvateľstva
 Elektronická úradná
 tabuľa
Úradná tabuľa
Archív
 Slobodný prístup
 k informáciám
Základné informácie
Sprístupnenie informácií
 Formuláre tlačív
Formuláre tlačív
 Verejné obstarávanie
Výzvy na predloženie
Zápisnice z otvárania ponúk
Súhrnné správy
 Videoarchív
25. zasadnutie OZ
24. zasadnutie OZ
23. zasadnutie OZ
22. zasadnutie OZ
21. zasadnutie OZ
20. zasadnutie OZ
19. zasadnutie OZ
18. zasadnutie OZ
17. zasadnutie OZ
16. zasadnutie OZ
15. zasadnutie OZ
14. zasadnutie OZ
13. zasadnutie OZ
12. zasadnutie OZ
11. zasadnutie OZ
10. zasadnutie OZ
9. zasadnutie OZ
8. zasadnutie OZ
7. zasadnutie OZ
6. zasadnutie OZ
5. zasadnutie OZ
4. zasadnutie OZ
3. zasadnutie OZ
2. zasadnutie OZ
 Voľby
Voľby do NR SR 2012
Komunálne voľby 2010
Plnenie volebného programu
Referendum 2010
Voľby do NR SR 2010
Voľby do Európskeho parlamentu
Voľby prezidenta SR
 Smižiansky hlásnik
2013
2012
2011
2010
2009
2008
 Partnerstvá
Cezhraničná spolupráca
Komorniky
Kamienica
Borsodnádasd
 Informácie pre občana
Investičná činnosť
Separovaný zber odpadov
Kalendár zvozu odpadu
 Projekty
Územný plán
PHaSR
Komunitný plán
Priemyselný park
Podané projekty
a žiadosti
Realizované projekty
 Cestovný ruch
Cestovný ruch
Ubytovanie
Stravovanie
Odporúčané stránky
Dopravné spojenie
 Inštitúcie a organizácie
Úrady
Zariadenia
Národopisné múzeum
Cirkev
DHZZ
 Firmy a služby
Služby
Obchody
Výroba
 Školstvo
Spoločný školský úrad
ZŠ, Komenského ul.
ZŠ Povýšenia sv. Kríža
ZUŠ D. Štraucha
MŠ, Komenského ul.
MŠ, Ružová ul.
MŠ, Zelená ul.
 Centrum voľného času
Profilácia CVČ
Prihláška
Ponuka
 Obecná knižnica
Obecná knižnica
 Kultúra
Kalendár podujatí
Smižančanka
Oriešok
Šafolka
 Šport
TJ Slovan Smižany
Obecná liga
ClimBeer
Stolnotenisový oddiel
Kynologický klub
 Archív
75 rokov založenia TJ
100. výročie narodenia
Š. Hozu
Hviezdy "A" TEAM NHL
v Smižanoch Obecné
 kultúrne
 centrum
OKC Smižany

 OFDMS

História
Aktuality - 6. ročník
Krajský štáb
Kontakty
Fotogaléria
Napíšte nám
Dokumenty
Archív

 Zimná
 Kalokagatia

História
ZK 2010
ZK 2007
ZK 2005
ZK 2003
ZK 2001
ZK 1998

Aktualizované:
18.3.2013

Počet návštev:


Vaše pripomienky

Webmaster:
Lukáš Staňa