"Skokan roka 2012" hodnotenie transparentnosti samospráv

V rámci hodnotenia transparentnosti 100 najväčších slovenských miest - Otvorená samospráva 2012 starosta obce Ing. Michal Kotrady prevzal 11. 12. 2012 od riaditeľa mimovládnej neziskovej organizácie Transparency International Slovensko Gabriela Šípoša ocenenie - Skokan roka 2012.

Najtransparentnejšou samosprávou na Slovensku pre rok 2012 je Šaľa, ktorá obhájila prvenstvo z roku 2010. Na druhom mieste skončil Martin, tretia je Rožňava. Celkovo sa transparentnosť slovenských miest dva roky od komunálnych volieb mierne zvýšila. Čiastočne to súvisí s prijatou národnou legislatívou (povinné zverejňovanie zmlúv a faktúr, masové zavedenie elektronických aukcií), a čiastočne vlastným zlepšením samospráv najmä v oblastiach zverejňovania materiálov zo zasadnutí zastupiteľstiev. Vyplýva to z druhého hodnotenia sto najväčších miest v rebríčku Otvorená samospráva od Transparency International Slovensko. Výsledky sú nádejnou správou, keďže vyššia transparentnosť znižuje riziká neefektívneho míňania verejných prostriedkov a zmenšuje priestor pre korupciu.

Mestá dosiahli v hodnotení v priemere 49 bodov zo sto možných oproti 40 bodom v roku 2010. Prvá Šaľa dosiahla 83 bodov, najhoršie Bytča a Vranov nad Topľou len 29 bodov. Štyri pätiny miest sa od posledného hodnotenia pred voľbami v roku 2010 zlepšili. Najväčším skokanom sú Smižany, ktoré sa dostali z 99. miesta na celkové 6.miesto.

Sto najväčších miest pokrýva polovicu populácie Slovenska. Občania sú zároveň k práci miest dlhodobo kritickí - podľa prieskumu Transparency z januára 2012 si až tretina populácie myslí, že na úradoch miestnej samosprávy je korupcia veľmi rozšírená. Je to však takmer dvakrát menej ako vnímaná korupcia v zdravotníctve, na súdoch či na ministerstvách.
Rebríček transparentnosti hodnotil mestá v 11 oblastiach (od poskytovania informácií o práci úradu a poslancov, možnosti zapojenia verejnosti do diskusie a otvorenosti verejného obstarávania cez personálnu politiku, prenájmy majetku po udeľovanie grantov a dotácií). Zhruba polovicu výsledného skóre tvorilo hodnotenie kvality informácií na mestských webových stránkach, ďalších 40 percent odpovede na infožiadosti pod menom Transparency ako aj "obyčajného občana," a zvyšok verejné dáta, napríklad o tendroch od Úradu pre verejné obstarávanie.
Hodnotenie Transparency meria kvalitu formálnych pravidiel na základe 111 ukazovateľov, ako napr. počet rozhodnutí Úradu pre verejné obstarávaní o pochybeniach v tendroch vyhlásených mestom, forma zverejňovania zoznamu zmlúv a faktúr na webových stránkach, existencia etického kódexu zamestnancov úradov či poskytnutie výšky výdavkov starostu v predvolebnej kampani na požiadanie.

Zdroj: Transparency International Slovensko              
viac na: www.transparency.sk