Svadobná hostina v spoločenskej sále KD

Dňa 26. 6. 2010 v spoločenskej sále KD sa konala prvá svadobná hostina.

Obecné kultúrne centrum ponúka na prenájom spoločenskú sálu KD na svadobné hostiny, životné jubileá a rôzne spoločenské posedenia.

Bližšie informácie:
Mgr. Dana Cvengrošová - riaditeľka OKC, 053/42 989 39, -40, -41, 0918 590 123
E-mail: okcsmizany(sm)mail.t-com.sk - pod (sm) rozumej @

Adresa: Kultúrny dom, Tatranská 80, 053 11 Smižany

Ste u nás vítaní!