História zimnej Kalokagatie

logo_OFDMS Rok 1998

Podnetom pre rozšírenie športových súťaží Kalokagatie o zimné športy bola myšlienka Vladimíra Černušáka, významnej osobnosti slovenského olympijského hnutia. Po prvýkrát sa pristúpilo k organizovaniu zimnej Kalokagatie v roku 1998. Na základe poverenia SOV, MŠ SR, SAŠŠ sa tejto cti dostalo OR SAŠŠ v Spišskej Novej Vsi, ktorá sa toho podujatia v spolupráci s orgánmi miestnej štátnej správy a ďalšími subjektami zhostila na výbornú. Rozhodnutie o konaní tohto významného a v Európe ojedinelého športového sviatku mládeže v Spišskej Novej Vsi nebolo náhodné. Domáci organizátori nie raz potvrdili svoje organizačné schopnosti pri zabezpečovaní celoslovenských podujatí v oblasti školského športu, nevynímajúc Olympiádu školských pracovníkov Slovenska. Svoju úlohu zohrali aj výborné podmienky pre zimné športy v tomto regióne.

Súbežne so Zimnými olympijskými hrami v  Nagane zahorel po prvýkrát olympijský oheň celoslovenskej olympiády žiakov základných škôl na zimnej Kalokagatii 18. februára 1998. V mestskej športovej hale v rámci slávnostného otváracieho ceremoniálu ju otvorila podpredsedníčka SOV Mária Mračnová. Spišská Nová Ves a jej okolie sa na tri dni stali centrom stretnutia najlepších chlapcov a dievčat v zimných športoch z celého Slovenska. Nechýbala ani zahraničná účasť, ktorú reprezentovala výprava mladých zjazdárov z poľského Krakova. Zimný štadión v Spišskej Novej Vsi a Kežmarku ovládli hokejisti. Prvý raz na Slovensku malo súťažnú premiéru rýchlokorčuľovanie na krátkej dráhe - shorttrack a to na zimnom štadióne v Spišskej Novej Vsi. Mlynky - Biele Vody privítali pretekárov v zjazdovom lyžovaní. Pre zlé poveternostné podmienky sa neuskutočnili preteky v bežeckom lyžovaní. K naplneniu hlavnej myšlienky kalokagatie, t. j. byť krásny telom i duchom, prispela aj výtvarná súťaž žiakov základných škôl, základných umeleckých škôl a špeciálnych škôl. Do tejto súťaže bolo prihlásených viac ako 150 prác z celého Slovenska.

Nielen slávnostné otvorenie, ale aj slávnostné vyhodnotenie výsledkov, podľa vyjadrenia účastníkov a prítomných hostí, predčilo očakávanie a potvrdilo, že pridelenie organizovania takéhoto vrcholného športového podujatia Spišiakom padlo na úrodnú pôdu. Touto zimnou olympiádou začali spišskonovoveskí organizátori písať novú kapitolu Kalokagatie na Slovensku.


Rok 2001

Na zimnú časť Kalokagatie "98" nadviazala zimná Kalokagatia 2001 v dňoch 31. januára až 2. februára. Oproti roku 1998 sa olympiáda rozšírila o ďalší šport - zimný biatlon. O zlaté, strieborné a bronzové medaily a titul Víťaz zimnej Kalokagatie a Školský majster Slovenska bojovali 12 až 14 roční chlapci a dievčatá z 8 slovenských krajov a z Poľského Nowego Targu. V bežeckom a zjazdovom lyžovaní sa bojovalo o postup na medzinárodné preteky v  Savojských Alpách. Najúspešnejší mladí hokejisti zápolili o nomináciu do reprezentačného výberu Slovenska na Európske olympijské hry mládeže.

Súčasťou zimnej Kalokagatie 2001 bolo aj sprievodné podujatie - výtvarná a literárna súťaž pod názvom "Múdrejšie - krajšie - vtipnejšie", ktorej cieľom bolo rozvíjať myšlienky kalokagatie a  olympizmu. Najlepšie práce boli sprístupnené verejnosti v rámci výstavy v Galérii umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi. Záštitu nad olympiádou prevzal minister školstva SR, ktorý sa zúčastnil aj otváracieho ceremoniálu. Medzi vzácnymi hosťami nechýbala delegácia SOV vedená jej predsedom Františkom Chmelárom, delegácia SAŠŠ, či tréner slovenskej hokejovej reprezentácie Ján Filc. Predsedovia organizačných výborov letnej a zimnej Kalokagatie v Spišskej Novej Vsi Anton Javorka a Dušan Sliva pri tejto príležitosti symbolicky odovzdali predsedovi SOV žiadosť o začlenenie Kalokagatie do veľkej rodiny slovenského olympijského hnutia.


Rok 2003

V dňoch 5. až 7. februára 2003 sa uskutočnil 3. ročník zimnej Kalokagatie. V programe nechýbali tradičné športy- ľadový hokej, bežecké a zjazdové lyžovanie, rýchlokorčuľovanie na krátke trate a zimný biatlon, ktorý mal premiéru na 2. ročníku tohto podujatia. Novinkou medzi športovými súťažami bol snowboard, ktorý si medzi mladými získaval čoraz väčšiu popularitu. V bežeckých a zjazdových disciplínach sa bojovalo o nomináciu v slovenskej reprezentácii na medzinárodné preteky v Rakúsku. K už tradične vysokej športovej a kultúrno-spoločenskej úrovni olympiády prispela aj účasť zástupcov SOV, MŠ SR ,SAŠŠ, bývalých olympionikov a ďalších významných hostí športového a spoločenského života. Tak ako po iné roky ani tentoraz nechýbali zahraniční účastníci (z Maďarska, Poľska, Česka a Bieloruska), ktorí svojimi výkonmi obohatili najmä súťaže v rýchlokorčuľovaní na krátke trate.


Rok 2005

Spišská Nová Ves a jej blízke okolie sa po štvrtýkrát stali dejiskom školskej olympiády v zimných športoch - zimnej Kalokagatie 2005. Od 2. do 4. februára 2005 boli hostiteľmi 379 účastníkov, ktorí prišli si zmerať svoje sily v bežeckom a zjazdovom lyžovaní, ľadovom hokeji, biatlone a  snowboarde. Shorttrack sa v tomto ročníku neuskutočnil z dôvodu Svetového pohára. Význam tohto športového sviatku mládeže umocnila účasť vzácnych hostí, zastupujúcich kanceláriu prezidenta Slovenskej republiky, Slovenskú asociáciu športu na školách, Slovenský olympijský výbor i ďalšie orgány štátnej správy a územnej samosprávy.

Diváci v športovej hale v Spišskej Novej Vsi, účastníci olympiády ako aj jej vzácni hostia boli uchvátení slávnostným otváracím ceremoniálom, ktorý mal už tradične vysokú úroveň. Uznanie organizátorom zaslal aj prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič, ktorého list účastníkom olympiády prečítal zástupca kancelárie prezidenta. Význam Kalokagatie zdôraznila vo svojom príhovore podpredsedníčka SOV Mária Mračnová a pochvalné slová odzneli aj z úst primátorky mesta Spišská Nová Ves Anny Fedorovej. Potom nasledoval kaleidoskop kultúrnych vystúpení, ktoré pripravili učitelia a žiaci Základnej umeleckej školy s rozšírenou estetickou výchovou v Spišskej Novej Vsi. Ich dominantou bola myšlienka kalokagatie a  olympizmu, ktorá sa niesla celým programovým blokom.

V tomto duchu sa uskutočnili aj dve sprievodné podujatia olympiády. Po prvýkrát sa v reprezentačných priestoroch koncertnej sály Reduty uskutočnili vyhodnotenia najúspešnejších športovcov Košického kraja. Diplomy, zlaté, strieborné a bronzové plakety za dosiahnuté výsledky na Školských majstrovstvách Slovenska v školskom roku 2003/2004 prevzalo 54 jednotlivcov a kolektívov. Slávnostné odovzdávanie ocenení mladým nádejným športovcom zo základných a stredných škôl umocnilo vystúpenie ich rovesníkov zo základných umeleckých škôl mesta.

Umelecké súťaže tvoria vždy neoddeliteľnú súčasť Kalokagatie. V tomto roku bolo do celoslovenskej výtvarnej súťaže zaslaných 314 prác a do literárnej súťaže 75 prác. Odborné poroty mali veľmi ťažkú úlohu vybrať z toľkých prihlásených prác tie najlepšie. Ocenenia ich autorom boli odovzdané v deň otvorenia zimnej Kalokagatie 2005 v Galérii umelcov Spiša za účasti zástupcov Slovenskej asociácie športu na školách, Krajského športového centra v Košiciach a ďalších hostí.

Víťazné práce boli sprístupnené širokej verejnosti prostredníctvom putovnej výstavy propagujúcej zimnú Kalokagatiu a olympijské ideály v mestách Košice, Žarnovica, Banská Bystrica, Nitra, Trnava a Bratislava.

Jednotlivé športy prebiehali na športoviskách v Spišskej Novej Vsi, na Levočskej Doline, Poráči - Brodoku, Kežmarku, Dobšinskej Ľadovej Jaskyni a  Mlynkoch - Bielych Vodách. Na tratiach v SKI CENTRE Levočská dolina, bežeckých tratiach v Dobšinskej Ľadovej Jaskyni sa bojovalo o postup na medzinárodné preteky do Švédska v  Gällivere a o nomináciu na finále súťaže " Jugend träniet fur Olympia" v bavorskom Lame.

Vyhodnotenie športových disciplín prvého súťažného dňa sa uskutočnilo v DISCO KLUBE ZIO v Spišskej Novej Vsi za účasti delegácie Slovenskej asociácie športu na školách vedenej jej predsedom Antonom Javorkom, ktorý v neformálnom príhovore k účastníkom olympiády ocenil doterajšie výsledky spišských organizátorov ako aj športové výsledky mladých športových nádejí, pre ktorých táto "malá" olympiáda je prvým stupienkom k "veľkej" olympiáde.

Tento ročník zimnej Kalokagatie si do najbližšej Kalokagatie v roku 2007 stanovil nie malý cieľ a to prispieť k tvorbe dlhodobej koncepcie rozvoja zimných športov v školských podmienkach a  uchádzať sa o usporiadanie medzinárodných majstrovstiev ISF v lyžovaní.


Rok 2007

V. ročník zimnej Kalokagatie sa konal v dňoch 14.-16. februára v lyžiarskom stredisku Mlynky. Vyše 400 chlapcov a dievčat zo základných škôl a osemročných gymnázií zo Slovenska a  Česka súťažilo v bežeckom lyžovaní, biatlone, zjazdovom lyžovaní, snowboarde, rýchlokorčuľovaní na krátke trate a v ľadovom hokeji. Jej súčasťou bola celoslovenská amatérska súťaž výtvarných a literárnych prác detí materských škôl, žiakov základných a základných umeleckých škôl i pedagogických zamestnancov. Ústredným motívom súťaže sa stalo starogrécke úslovie OLYMPICA - KTÉMA EIS AEI (Olympia - poklad na večné časy). Ďalším sprievodným podujatím bola odborná konferencia "Je kalokagatia ešte dnes pre mládež ideál...".

 

V období 1990 až 2007 uskutočnené kalokagatické súťaže letné aj zimné svedčia o tom, že starogrécky ideál sa stretol s pozitívnym prístupom, silou ducha a činov organizátorov, detí a mládeže, a čo je mimoriadne cenné, že tieto aktivity robia veľmi dobré meno Slovensku na celom svete.

PaedDr. Dušan Sliva