Krajský štáb OFDMS Košického kraja

Predseda
PaedDr. Dušan Sliva, slivasu@rup.sk, 0918 963 798
Spoločný školský úrad, Nám. M. Pajdušáka 50, 053 11 Smižany

Členovia
PaedDr. Milan Gomolčák, gomolcak.milan@ksuke.sk, 0905 239 417
Krajský školský úrad, Košice

Ing. Peter Koščo, peter.kosco@vucke.sk, 0905 824 118
Košický samosprávny kraj

PaedDr.Michal Modrák, michal.modrak@centrum.sk, 0904 359 888
Regionálne pracovisko, Metodicko pedagogické centrum Prešov

Štefan Brezovaj, stefanbrezovaj@centrum.sk, 0902 459 784
Olympijský klub, Spišská Nová Ves

Ľudmila Dratvová, ludmila.dratvova@oake.sk, 0915 650 003
Obchodná akadémie, Košice

PaedDr. Jana Dorčáková, sutrhoviste@stonline.sk, 0908 760 685
Spoločný školský úrad, Trhovište

Mgr. Eva Pavlíková, evka.pavlik@centrum.sk, 0908 235 169
ZŠ Krosnianska 4, Košice