História OFDMS

logo_OFDMS Olympijské festivaly detí a mládeže Slovenska (OFDMS) začali písať svoju históriu v roku 2008. Ich premiéru na Slovensku mohli precítiť deti a učiteľky MŠ, ale aj starostovia, ktorí sa zúčastnili olympiády detí MŠ v máji 2008 v Spišskom Hrušove. Táto olympiáda sa niesla pod názvom Hry olympijských hviezdičiek a konala sa za prítomnosti vtedajšej podpredsedníčky SOV Márie Mračnovej. Organizátorom premiérového OFDMS bol Spoločný školský úrad Smižany v spolupráci s obcami k nemu pristúpenými.

Aj keď ide o celoročný program športu a jeho spojenia s kultúrou, výchovou a vzdelávaním, predsa len najväčšia pozornosť sa sústreďuje na školské vyvrcholenie, ktorým by mala byť školská olympiáda, Deň (týždeň) olympijských aktivít, či Deň (týždeň) kalokagatie.

Druhý ročník "olympijských festivalov" sa niesol v znamení súťaže krajov o Pohár prezidenta Slovenskej republiky. O celkovom poradí krajov rozhodne súčet ich umiestnení v troch kategóriách - materské školy, základné školy a stredné školy a to percentuálnym zapájaním sa škôl do vyhlásenej súťaže.

Je mojim prianím, aby všetky školy v Košickom kraji, práve tak ako to začali školy na Spiši , boli práve tým plameňom, ktorý zapáli celé Slovensko.

PaedDr. Dušan Sliva            
predseda krajského štábu OFDMS