Dokumenty OFDMS

Dokumenty na stiahnutie

List prednostu KŠÚ k OFDMS 2012 -

Metodický materiál na pomoc organizátorom OFDMS 2011 -

List prednostu KŠÚ -

Kritériá hodnotenia krajov SR v školskom roku 2010/2011 - 105 kB

Tlačivo - Informácia o konaní Olympijských festivalov detí a mládeže Slovenska 2011 - 180 kB

Propagačná brožúra - 14,4 MB