Aktuality OFDMS

Zdroj: Helena Kolarčíková

riaditeľka MŠ Komenského, SNV

Materské školy mesta Spišská Nová Ves
otvorili detskou športovou olympiádou 6. ročník OFDMS
v Košickom kraji

Deti, pohyb, zdravie, radosť, krása - to sú slová, ktoré vystihujú detskú športovú olympiádu v Spišskej Novej Vsi. Túto už tradične organizuje MŠ Komenského v Spišskej Novej Vsi. Tak to bolo aj tohto roku. 26 septembra takmer 90 detí nastúpilo k otvoreniu ich veľkej olympiády, vztýčili vlajku OFDMS, zapálili symbolický olympijský oheň a vypočuli si hymnu OFDMS. Po tejto časti začalo športové zápolenie v rôznych pohybových aktivitách primeraným veku. Súťažili veľký, menší, ale aj najmenší. Každý chcel byť prvý a ten najlepší. Cieľom tejto športovej oslavy bolo to, aby deti precítili radosť z pohybu a to sa podarilo. Už teraz sa deti materských škôl z mesta Spišská Nová Ves tešia z najbližšej jubilejnej 10 mestskej športovej olympiády, ktorá sa bude opäť niesť v duchu OFDMS.
Fotogaléria


Zdroj: SOV

2. 11. 2012

Košický kraj získal Pohár prezidenta SR ako najúspešnejší v 5. ročníku
Olympijských festivalov detí a mládeže Slovenska

V zrkadlovej sále Primaciálneho paláca v Bratislave za prítomnosti prezidenta SR Ivana Gašparoviča a ministra školstva, vedy, výskumu a športu Dušana Čaploviča v posledný októbrový deň slávnostne vyhlásili výsledky 5. ročníka najväčšieho dlhodobého projektu Slovenského olympijského výboru - Olympijských festivalov detí a mládeže Slovenska (OFDMS). Pohár prezidenta SR získal Košický kraj, ktorý dosiahol najlepšie hodnotenie v kategórii materských aj základných škôl.
Viac na www.olympic.sk
Fotogaléria