Oslavy 75. výročia TJ Slovan Smižany

          Obec Smižany v spolupráci s Telovýchovnou jednotou Slovan Smižany, ZUŠ D.Štraucha, ZŠ Komenského ul., Best clubom a Školským úradom v Smižanoch zorganizovali oslavy 75. výročia založenia TJ Slovan Smižany, ktoré sa pod záštitou poslankyne NR SR Ley Grečkovej konali v dňoch 7. - 9. septembra 2007.

          V piatok 7.9.2007 začali oslavy sprievodným podujatím - 2. ročníkom Behu ulicami obce Smižany. Vo večerných hodinách sa uskutočnilo stretnutie seniorov - bývalých aktívnych hráčov TJ. Na stretnutí bola odprezentovaná publikácia vydaná pri tejto príležitosti, ktorú pokrstil František Paluščák (92 rokov), prvý brankár futbalového mužstva Smižian. V sobotu pokračovali oslavy športovými aktivitami oddielov TJ v areáli futbalového štadióna a ZŠ na Komenského ul., popoludní sa odohral zápas Internacionálov.
          Vyvrcholením osláv bolo 9. 9. 2007 slávnostné otvorenie tribúny za účasti Ley Grečkovej - poslankyne NR SR, Petra Obrimčáka - poslanca NR SR, štátnej tajomníčky Ministerstva školstva SR Bibiány Obrimčákovej, Jozefa Kačengu - zástupcu oblastného futbalového zväzu, zástupcov Košického samosprávneho kraja a Krajského školského úradu v Košiciach, mesta Spišská Nová Ves a ďalších hostí. Zápasom A mužstva Smižian s mužstvom Atletico Košice, ktorý skončil víťazstvom domácich, vyskúšali hráči aj fanúšikovia novopostavenú tribúnu. O kultúrny program sa postarali žiaci ZUŠ D.Štraucha, speváčky ľudových piesní Mária Mačošková a Anna Poráčová.  Záver osláv patril koncertnému vystúpeniu Petra Cmorika. O voľnú zábavu sa postaral DJ Peter Hudáček.

          Za podporu a prínos trvalých hodnôt v oblasti športu, za osobité úspechy na futbalovom poli a zviditeľnenie obce bola obecným zastupiteľstvom udelená Cena Štefana Hozu za rok 2007bratom Ing. Františkovi Skyvovi a Ing. Vojtechovi Skyvovi. Laureáti sa zo zdravotných dôvodov nemohli zúčastniť osláv založenia TJ.
          Dňa 5. 10. 2007 na obecný úrad zavítal Ing. František Skyva - bývalý hráč a tréner ligových mužstiev, člen ústrednej trénerskej rady a rektor pre výchovu a vzdelávanie trénerov v  Prahe a Bratislave. Cenu Štefana Hozu slávnostne prevzal z rúk zástupcu starostu obce Ing. Štefana Zekuciu za prítomnosti prednostu úradu Ing. Miroslava Malinu, členov výboru TJ ako aj jeho kamarátov - športovcov. Pri rozlúčke poďakoval za ocenenie, ktoré ho príjemne prekvapilo a dojalo (mimochodom Štefan Hoza bol jeho krsným otcom), zároveň poprial telovýchove len tie najlepšie športové výsledky a rozlúčil sa slovami: "Mám rád Smižany".

Oslavy založenia TJ by nebolo možné zabezpečiť bez podpory partnerov organizátora, ktorým týmto vyjadruje poďakovanie:
Best club, Progrup, Iglass, RADA, Ortokomplet, VKstav, DEXIA banka, KIA motors, Noves, Širila, Vidos, Kvety Nerine , Penzión Stefani, Pekáreň PD Čingov.

Anastázia Adamcová
Ing. Zuzana ZimmermannováPublikácia 75. výročie založenia TJ Slovan SmižanyBeh ulicami obce Smižany - 2. ročník - 7. 9. 2007Stretnutie seniorov TJ - 7. 9. 2007
 Malá obecná liga - 8. 9. 2007
     Zápas internacionálov - 8. 9. 2007
     Športové aktivity v areáli TJ - 8. 9. 2007Slávnostné otvorenie tribúny - 9. 9. 2007Kultúrny program - 9. 9. 2007
     Koncert Petra Cmorika - 9. 9. 2007
 Odovzdanie ceny Štefana Hozu za rok 2007