Kultúrne tradície

Smižany vynikajú v udržiavaní a obnove pôvodného dedinského hmotného i duchovného prostredia.
K tradičným podujatiam v obci patria Smižianske folklórne slávnosti a jarmok, stavanie mája, detský folklórny festival Smižansky viganček, katarínska či fašiangová zábava, "vynášanie šmertky", chodnie s ražňom.Folklórna skupina Smižančanka

Skupina vznikla v novembri 1970 z iniciatívy malej skupiny žien. Pieseň k piesni a bolo prvé vystúpenie. Postupne sa skupina rozrástla a vznikli prvé zvykoslovné pásma, ba prišli aj prvé vystúpenia a úspechy. Bohatý repertoár skupiny obsahuje 15 umelecky spracovaných zvykoslovných pásiem zobrazujúcich spôsob života, zvyky a tradície Smižančanov a približne stopäťdesiat piesní pôvodných, či spievaných v Smižanoch. Folklórna skupina má za sebou bohatú činnosť, veľký počet vystúpení a ocenení v rámci obce, okresu, kraja a Slovenska, natáčanie v televízii ("Zahrajte mi takúto", "Cesty za folklórom", "Najkrajšie z východu") i nahrávanie v rozhlase. V roku 2003 bolo vydané MG a CD pod názvom "Kone mam na jarcu". Na hudobnom doprovode Smižančanky sa striedavo podieľajú Marián Joščák - harmonikár, Ľudová hudba Furmani zo Spišských Vlách a Ľudová hudba zo ZUŠ Dezidera Štraucha v Smižanoch.
V súčasnosti folklórna skupina pracuje pri Obecnom kultúrnom centre v Smižanoch. Od roku 2010 organizačnými vedúcimi skupiny sú Oľga Vranová a Peter Svetkovský, umeleckou vedúcou Mgr. Marta Pramuková.Detský folklórny súbor Oriešok

VZNIK SÚBORU
Detský folklórny súbor ORIEŠOK vznikol v novembri 1999 a bol založený pri Obecnom úrade v Smižanoch. Cieľom tohto detského folklórneho súboru je zbierať a uchovávať detský, hudobný a tanečný folklór zo Smižian a okolitých spišských obcí, vychovávať mladú generáciu na vstup do folklórnej skupiny Smižančanka a folklórneho súboru Čačina v Spišskej Novej Vsi. Dramaturgia súboru spočíva v spracovaní detských hier, riekaniek, ale i tancov a detských piesní.
Kolektív 40 detí vo veku od 6 do 15 rokov viedla od jeho vzniku Mária Kopecká a Mgr. Marta Pramuková. Jeho prvé premiérové vystúpenie bolo s pásmom "Hry na Panskim kruhu", ktoré malo veľký úspech na Smižianskych folklórnych slávnostiach v júni roku 2000. Deti sa za krátku dobu naučili veľa riekaniek, vyčítaniek, piesní, hier i tancov, ktorými sa kedysi zabávali ich babky a dedkovia.
Od roku 2000 sa ich repertoár postupne rozširoval o ďalšie a ďalšie hry a pásma. V jednotlivých pásmach boli zachytené piesne, detské hry, riekanky a vyčítanky, tance zo Smižian a blízkeho okolia. Všetko to, čo sa podľa rozprávania najstarších občanov v ich detstve odohrávalo. Nespočetné množstvo vystúpení a rad ocenení na regionálnych a krajských súťažiach detského hudobného folklóru svedčí o správne zvolenej ceste zakladateliek súboru ako najjednoduchším spôsobom uchovávať tradičnú ľudovú kultúru v Smižanoch.
Od 1. septembra 2004 detský folklórny súbor pracuje pri Základnej umeleckej škole Dezidera Štraucha v Smižanoch.
Od roku 2008 vedenie tohto súboru prevzali Mgr. Veronika Kotradyová a Mgr. Marcela Maniaková. Hudobný sprievod k jednotlivým pásmam detských hier tvoril prevažne akordeón v podaní Mgr. Marcely Maniakovej. V roku 2009 oslávil detský folklórny súbor Oriešok 10. výročie svojej existencie. Na slávnostnom galaprograme "Art schol" 18.12.2009 v kultúrnom dome v Smižanoch sa predstavil ďalším pásmom detských hier s názvom "U ujka Paľa".
V roku 2010 na XX. Ročníku Smižianskych folklórnych slávností sa predstavili novým pásmom detských hier, ktoré sa deti často hrávali pri pasení husí "Našo huši". Odvtedy naštudovali množstvo ďalších pásem a ľudových piesní

REPERTOÁR DETSKÉHO FOLKLÓRNEHO SÚBORU Oriešok
rok 2000: pásmo "Hry na panskim kruhu"
rok 2001: pásmo "Poobedze za dzedzinu"
rok 2002: pásmo "Pri panskej stodole"
rok 2003: pásmo "Medzi jarkami"
rok 2004: pásmo "V leščine"
rok 2005: pásmo "Venečky"
rok 2006: pásmo "Morena, morena"
rok 2007: pásmo "Na gazdovskim dvore - strašak"
rok 2008: pásmo "Metlovi"
rok 2009: pásmo "U ujka Paľa"
rok 2010: pásmo "Mojo huši"
rok 2011: pásmo "Mojo huši"
rok 2012: pásmo "A co še budzeme hrac?"

VZNIK DETSKEJ ĽUDOVEJ HUDBY
1. januára 2010 bola založená detská ľudová hudba pri detskom folklórnom súbore Oriešok, pod vedením Bc. Šimona Hanzelyho. Primášom sa stal Dominik Maniak. Ambíciou základnej umeleckej školy je tento súbor rozširovať o ďalšie nástroje, stabilizovať a vytvárať priaznivé podmienky pre výchovu ďalších mladých muzikantov ľudových nástrojov.

ČLENOVIA DETSKEJ ĽUDOVEJ HUDBY DETSKÉHO FOLKLÓRNEHO SÚBORU ORIEŠOK
Primáš: Dominik Maniak, Ladislav Vartovník
1.husle: Michaela Kubáňová, Dominika Kenderová, Maroš Horáček, Rafael Štofaník
2.husle: Kristína Puškášová, Nikola Vansačová, Kamil Oravec
akordeón: Ján Vernarský, Matúš Rumančík
kontrabas: Adrián Volák
sopraninová flauta: Tomáš Mirga

REPERTOÁR DETSKEJ ĽUDOVEJ HUDBY Oriešok
Hudobný sprievod k pásmam: Na Gazdovskim dvore, U ujka Paľa, Mojo huši, A co še budzeme hrac?, Jasličkare, Regruci, regruci už je vam čas
Spiš: Zavešila kidľu na plot, Ozivaj še hlaše, Cihi vetrik, Ah mamičko mamko, Dolu tim valalom, A ket som ja v Odorine bačoval, Kupjol mi moj ocec, Ach bože moj dobri, Ja do ľesa, Išlo dzjefče popod les, Zakukala kukulečka
Fašiangové piesne zo Spiša: Teras še nam fašengovo časi, Vešelila bym še, Uš fašengi prehadzaji, Uš še fašang kraci, U nas taka običaj, A tam hore na komine
Smižany: Na Smižany, A hoc ja maľučka drobna, Mamko moja vidajce me, Nepujdzem ja za maľara, Jedna hodzina, Ot Vajngrubu, Pred Mangerom, Net lepši na švece, Kec som išla s koscela, A či ja še mamko
Margecany: Margecany valal, Hvarja o mne ľudze, Za hvoru, za hvoru, Zašala ja do oblačka, Ej, a keby ja mala, Kukučka na vapenici kuka, Ach, dzjefčeta čujece, Ohlaš še mi ohlaš
Zemplín: Vešelo še dzifče, Kedi ja še oddavala, Znala ja to dobre, Ej, špivanočki mojo, Kapusta, kapusta, Ani ja ne stadzi, Odam še neodam, Dze še kuri
Šariš: Tri pantlički, Na červeno, na želeno, Lecel ptaček, Hej, koničku vrani muj, Dzifče počarovne, A poniže Keľemeša


5. ročník folklórnych slávností vo Vernári

DĽH Oriešok st. Margecany 2012

Morena
     
     


Spevácka skupina Šafolka

1. septembra 2004 začala v základnej umeleckej škole činnosť spevácka skupina Šafolka, ktorá pozostáva z chlapcov a dievčat vo veku od 7 do 15 rokov. Všetci sú žiakmi hudobného odboru tejto školy a úspešne interpretujú slovenskú ľudovú pieseň na mnohých vystúpeniach, folklórnych festivaloch, ale aj za hranicami rodnej obce. Zakladateľkou speváckej skupiny Šafolka je Mgr. Marcela Maniaková, ktorá je zároveň hlasovou pedagogičkou a korepetítorkou speváckej skupiny. Ich repertoár pozostáva z ľudových piesní obce Smižany, ale aj z okolitých obcí na Spiši, no radi spievajú aj piesne zo Šariša a Zemplína a iných regiónov Slovenska. Úzko spolupracujú s detských folklórnym súborom Oriešok a detskou ľudovou hudbou DFS Oriešok. Bez účasti jej členov sa nezaobíde žiadna významnejšia kultúrno-spoločenská udalosť v obci Smižany, ba ani obľúbená súťaž detských spevákov" Slávik Slovenska" v meste Spišská Nová Ves či. súťaž detského hudobného folklóru, ktoré organizuje národné osvetové centrum v Bratislave.ITF Bratislava

ITF Bratislava

Poľsko - Kamienica

Roňava 2012

Šafolka v Margecanoch

Vianočné trhy Levoča