Základná umelecká škola Dezidera Štraucha

Adresa:
Základná umelecká škola v Smižanoch
Námestie M. Pajdušáka 2
053 11  Smižany

Telefón: 053/42 979 90, 053/42 979 91, 053/42 979 92
Fax: 053/42 979 92
E-mail: zus.smizany@stonline.sk
Web: www.zussmizany.szm.sk