Materská škola, Komenského ul. č. 5, Smižany

Adresa:
Materská škola
Komenského 1
053 11  Smižany

Telefón: 053/44 31 115
E-mail: mskomenskeho1@centrum.sk