Centrum voľného času Smižany - ponuka

Web stránka sa pripravuje

Centrum voľného času okrem spontánnej, príležitostnej a prázdninovej činnosti ponúka v školskom roku 2012/2013 pre deti, žiakov, mládež i dospelých do 30 rokov nasledovné záujmové krúžky

Hravá angličtina

Dramatický krúžok ŠAŠO-JAŠO

Výtvarný krúžok

Detský folklórny súbor Oriešok

Folklórny súbor Smižančanka

Šachový krúžok

Počítačová grafika

Kurz anglického jazyka

Kurz nemckého jazyka

Kurz spoločenských tancov

Joga

Stolnotenisový krúžok

Futbalový krúžok

Lezecký krúžok na umelej steneHravá angličtina
Pre deti materských škôl. MŠ Komenského lektor Mgr. Soňa Petrovičová a MŠ Ružová lektor Mgr. Jana Gerčáková


Dramatický krúžok ŠAŠO-JAŠO
Pre 3-4 a 5-6 ročné deti, lektor Antónia Bendíková.


Výtvarný krúžok
Pre 3-4 a 5-6 ročné deti, lektor Mgr. Diana Mederiová.


Detský folklórny súbor Oriešok
Pre 3-6 ročné deti, lektor Mgr. Marcela Maniaková a pre 6-15 ročné deti, lektor Mgr. Veronika Kotradyová.


Folklórny súbor Smižančanka
Pre mládež a dospelých do 30 rokov.


Počítačová grafika
Pre žiakov ZŠ a dospelých do 30 rokov. Lektor Magdaléna Teplanová - grafik, webmaster.
Práca s programon Corel DRAW (vektorová grafika) a Corel PHOTO-PAINT (rastová grafika).


Lezecký krúžok na umelej stene
Pre žiakov ZŠ a dospelých do 30 rokov. Vedúci Marián Kočiš.
Informácie:
PaedDr. Dušan Sliva
E-mail: cvc@smizany.sk
Telefón: 053/44 31 483