Zariadenia

Zdravotnícke zariadenia

Názov

Činnosť

Sídlo

www

e-mail

tel.

Lekáreň v Zelenom dome

Lekáreň

Nám. M. Pajdušáka 272

 

 

053/44 234 56

MUDr. Alcnauerová

Ambulancia všeobecného lekára

Nám. M. Pajdušáka 272

 

 

053/44 310 43

MUDr. Bakossová

Detská ambulancia

Tatranská 80 - budova kultúrneho domu

 

 

053/44 345 24

MUDr. Červenská

Detská ambulancia

Tatranská 80 - budova kultúrneho domu

 

 

053/44 331 13

MUDr. Nagy

Ambulancia všeobecného lekára

Nám. M. Pajdušáka 1474/35

 

 

053/44 313 15, 0904 532 490

MUDr. Staš

Zubná ambulancia

Nám.M.Pajdušáka 59/32

 

mszamb@stonline.sk

053/44 121 11Školské zariadenia

Názov

Činnosť

Sídlo

www

e-mail

tel.

ZŠ - Komenského ul.

Základná škola

Komenského 3

www.zssmizany.edu.sk

smizany-zs@mail.t-com.sk

053/42 988 56, 053/41 500 61, fax: 053/41 500 60

ZŠ - Komenského ul.

Základná škola

Zelená ul. č.117

 

 

053/44 213 78

ZŠ - Komenského ul.

Školská jedáleň

Komenského 3

 

 

053/44 311 12

ZŠ - Povýšenia sv. Kríža

Základná škola

Smreková 26/38

www.zspsksmi.sk

zspsksmi@zspsksmi.sk

053/44 312 08, 053/44 342 25

Základná umelecká škola Smižany

Umelecká škola

Nám. M. Pajdušáka 2

 

zus.smizany@stonline.sk

053/42 979 90, 053/42 979 91, 053/42 979 92

MŠ - Komenského ul.

Materská škola

Komenského ul. č.5

 

mskomenskeho1@centrum.sk

053/44 311 15

MŠ - Ružová ul.

Materská škola

Ružová ul. č. 9

 

msruzova@centrum.sk

053/44 312 28

MŠ - Ružová ul.

Školská jedáleň

Ružová ul. č. 9

 

sjruzova@mail.t-com.sk

053/44 312 28

MŠ - Zelená

Materská škola

Zelená ul. č.117

 

mszelena@centrum.sk

053/44 313 55

MŠ - Zelená

Školská jedáleň

Zelená ul. č.117

 

sjzelenasmizany@centrum.sk

053/44 313 55