Smižany a cestovný ruch

Smerom od Popradu do Spišskej Novej Vsi sa na vrchole posledného kopca pred Spišskou Novou Vsou otvára nádherný pohľad na obec, obklopenú rozsiahlymi plochami lúk, polí i lesov. Tie tvoria skoro štyri pätiny rozlohy katastra (4 570 ha). Smižany ležia 482 m n.m. v Hornádskej kotline, v mieste, kde rieka Hornád vyteká z úzkeho koryta, lemovaného strmými skalami, do úrodnej roviny.

Svojou polohou pri vstupe do Slovenského raja na jednej strane a možnosťami poznávania pamiatok dávnej histórie na strane druhej lákajú Smižany na návštevu tohto kraja. Nájdete tu malebné dedinky, kaštiele a rozmanité historické pamiatky. Nie bezdôvodne vedie tadiaľto i Gotická cesta. Do katastrálneho územia Smižian spadá aj časť Národného parku Slovenský raj. Rekreačnými oblasťami Košiarny briežok a  Čingov - Hradisko sú Smižany jeho východnou vstupnou bránou. Značkované trasy vedú Prielomom Hornádu, na Tomašovský výhľad, Letanovský mlyn, Ihrík až k Hrdlu Hornádu. Na Kláštorisko je možné prejsť cez Sokoliu dolinu a Kláštorskú roklinu. Nemenej zaujímavé trasy vedú aj na Medvediu hlavu, Soviu skalu a Bikšovu lúku. Väčšina roklín sa nachádza v najvyššom - piatom ochrannom pásme. Prielom Hornádu, začínajúci sa hneď pri vstupe do Národného parku Slovenský raj - oblasť Čingov, spadá do tretieho ochranného pásma.

Na tomto území je koncentrovaná najvyššia biologická hodnota - chránené druhy rastlín (poniklec slovenský, kosatec bezlistý a pod.) a živočíchov (orol skalný, hlucháň, vydra riečna). Významnou archeologickou lokalitou v katastri obce je Hradisko pri Smižanoch, ktoré je dôkazom osídlenia územia už v 3. st. p.n.l.

Dnes sú Smižany s vyše 8400 obyvateľmi najväčšou obcou na Slovensku. V súťaži Dedina roka 2003 získala obec ocenenie Kandidát na víťaza a stala sa členom tzv. "Zlatého klubu". Dôkazom výrazného rozvoja obce je námestie atypického tvaru, ohraničené rímsko-katolíckym kostolom z polovice 13. storočia z východnej a modernou radnicou zo západnej strany. Kostol získal v 15. storočí architektonické prvky gotického slohu a v 18. storočí barokový interiér. Domy v jeho okolí majú zachované črty pôvodnej architektúry. Vystihuje ju zrekonštruovaný dom Soludus, ktorý je spolu s kostolom a kaštieľom z 19. storočia zapísaný v zozname pamiatkového fondu. Po stranách námestia sú vybudované polyfunkčné rodinné domy. Architektúrnym skvostom je nepochybne budova Základnej umeleckej školy D. Štraucha, za ktorú udelil Spolok architektov Slovenska jej autorskému kolektívu v r. 2004 cenu Dušana Jurkoviča. Evanjelický kostol z roku 1934 má prvky neorománskeho a neoklasicistického slohu.

Výhodná poloha v blízkosti Slovenského raja umožňuje rozvoj cestovného ruchu. Krajina s viac ako 250 km turistických chodníkov predkladá pri jej návšteve krásy prírody v každom ročnom období. Smižany boli 15 rokov sídlom neziskovej organizácie Záujmové združenie obcí Slovenský raj, založenej v roku 1992. Náplňou činnosti združenia bola starostlivosť o technické sprístupňovacie zariadenia a zabezpečenie celoročnej bezpečnosti pre turistov. Od roku 2008 sú Smižany členom Mikroregiónu Slovenský raj združujúcom 13 obcí. Obec spolupracuje s Národným parkom Slovenský raj, Horskou záchrannou službou a turistickým oddielom zabezpečujúcim značkovanie chodníkov v národnom parku.

Samotná obec, ale aj rekreačné oblasti Čing ov a  Košiarny briežok ponúkajú návštevníkom široké možnosti ubytovania, gastronomických služieb, rekreácie a oddychu.

Nachádzajú sa tu: Národopisné múzeum, cestovná kancelária, banka, pošta, zdravotnícke zariadenia, lekáreň, reštauračné a stravovacie zariadenia, hotely, penzióny, ubytovania v súkromí a chatách, autoslužby, obchody s rôznymi sortimentami, rozmanité prevádzky služieb, medziiným športovorelaxačné centrum so zameraním na squash, futbalové ihrisko s trávnatou aj asfaltovou plochou, viacúčelové ihrisko, telocvičňa pri ZŠ, fitnescentrá, sauny a pod.

Od roku 2006 je v prevádzke Informačná kancelária obce Smižany. V súčasnosti sídli v zrekonštruovaných priestoroch pôvodného kaštieľa.

Podnikatelia v oblasti cestovného ruchu, ktorých počet z roka na rok stúpa, skvalitňujú svoje služby i programy pre návštevníkov. Združenie podnikateľov v cestovnom ruchu SPIŠ v spolupráci s obcou prezentuje na medzinárodných veľtrhoch širokú paletu ponúkaných služieb i krásy Slovenského raja.

Smižany vynikajú v udržiavaní a obnove pôvodného dedinského hmotného i duchovného prostredia.

Stála expozícia národopisného múzea v Smižanoch prezentuje ľudovú kultúru stredného a dolného Spiša z konca 19. a začiatku 20. storočia so zameraním na textil, odevy a výrobu. K tradičným podujatiam v obci patria Smižianske folklórne slávnosti a jarmok, stavanie mája, katarínska či fašiangová zábava a i. Folklórna skupina Smižančanka je nositeľom ľudových piesní a zvykov už 40 rokov. Detský folklór rozvíjajú tanečný súbor Oriešok, spevácka skupina Šafolka a ľudová hudba pri ZUŠ. Obec má bohatú publikačnú činnosť, čoho svedectvom je doposiaľ 14 vydaných publikácií.Krásy Slovenského raja