Realizované projekty


Roky 2009 - 2010

Nájomné byty nižšieho štandardu

Rekonštrukcia kaštieľa

Rekonštrukcia autobusových zastávokRok 2008

Rekonštrukcia kultúrneho domu

Rekonštrukcia Základnej školy, Komenského ul.Rok 2007

Rekonštrukcia a modernizácia miestneho rozhlasu v obci Smižany

Výstavba viacúčelového ihriska

Informatizácia knižníc

Osadenie aktualizovaných veľkoplošných turistických máp Slovenský raj


Rok 2006

Nájomné byty nižšieho štandardu - 16 b. j. Infraštruktúra k nájomným bytom

Technická vybavenosť k nájomným bytom nižšieho štandardu 16 b. j. - verejný vodovod, kanalizácia, obslužná prístupová komunikácia


Rok 2005

Výstavba športovo-rekreačného zariadenia na podporu rozvoja športu pre všetkých
(tribúna + ostatné zariadenia)


IBV 12 rodinných domov pri ev. kostole v Smižanoch - SO 11 Komunikácie a terénne úpravy


Rok 2004

Smižany na prahu III. tisícročia - knižná publikácia

Smižany Nám. M. Pajdušáka SO - 02 Parkové úpravy 1. etapa

Pomoc Rómov pre využitie lesnej biomasy v Národnom parku Slovenský raj - štiepkovač

Obslužná prístupová komunikácia k bytovým domom na ul. P. Suržina