Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja 2004 - 2015
Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja 2007 - 2015