Elektronická úradná tabuľa

Odstávka elektrickej energie

ZÁMER OBCE SMIŽANY

predaj pozemkov vo vlastníctve obce Smižany


ZÁMER OBCE SMIŽANY

prenájom pozemkov vo vlastníctve obce Smižany


ZÁMER OBCE SMIŽANY

prenájom pozemkov vo vlastníctve obce Smižany - druhá časť


VZN č. 101 - Verejný poriadok obce Smižany - NÁVRH

VZN č. 102 - Používanie zábavnej pyrotechniky - NÁVRH

VZN č. 103 - Zákaz predaja alkoholických nápojov a ich požívanie na verejne prístupných miestach - NÁVRH

VZN č. 104 - Vyradenie CVČ