Súhrnné správy o zákazkách s nízkou hodnotou

Obdobie: 4. štvrťrok 2012

Obdobie: 3. štvrťrok 2012

Obdobie: 2. štvrťrok 2012

Obdobie: 1. štvrťrok 2012


Obdobie: 4. štvrťrok 2011

Obdobie: 3. štvrťrok 2011

Obdobie: 2. štvrťrok 2011