Zápisnice komisií obecného zastupiteľstva

Komisia pre rozvoj kultúry, vzdelávanie, pre mládež a šport

Komisia sociálna a bytová

Komisia finančná

Komisia stavebná

Komisia životného prostredia a ochrany verejného poriadku

Komisia pre podnikanie a hospodárstvo

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov obce

Komisia na vybavovanie sťažností proti samosprávnej činnosti starostu obce,
proti činnosti hlavného kontrolóra obce, proti činnosti jednotlivých poslancov
Komisia pre rozvoj kultúry, vzdelávanie, pre mládež a šport

Zápisnica zo zasadnutia komisie pre rozvoj kultúry, vzdelávanie, pre mládež a šport - 14. 4. 2013 -

Zápisnica zo zasadnutia komisie pre rozvoj kultúry, vzdelávanie, pre mládež a šport - 11. 2. 2013 -

Zápisnica zo zasadnutia komisie pre rozvoj kultúry, vzdelávanie, pre mládež a šport - 14. 1. 2013 -

Zápisnica zo zasadnutia komisie pre rozvoj kultúry, vzdelávanie, pre mládež a šport - 13. 4. 2012 -

Zápisnica zo zasadnutia komisie pre rozvoj kultúry, vzdelávanie, pre mládež a šport - 27. 2. 2012 -

Zápisnica zo zasadnutia komisie pre rozvoj kultúry, vzdelávanie, pre mládež a šport - 3. 10. 2011 -

Zápisnica zo zasadnutia komisie pre rozvoj kultúry, vzdelávanie, pre mládež a šport - 31. 8. 2011 -

Zápisnica zo zasadnutia komisie pre rozvoj kultúry, vzdelávanie, pre mládež a šport - 23. 5. 2011 -

Zápisnica zo zasadnutia komisie pre rozvoj kultúry, vzdelávanie, pre mládež a šport - 4. 3. 2011 -Komisia sociálna a bytová

Zápisnica zo zasadnutia sociálnej komisie - 19. 11. 2012 -

Zápisnica zo zasadnutia sociálnej komisie - 19. 9. 2012 -

Zápisnica zo zasadnutia sociálnej komisie - 31. 5. 2012 -

Zápisnica zo zasadnutia sociálnej komisie - 25. 4. 2012 -

Zápisnica zo zasadnutia sociálnej komisie - 16. 2. 2012 -

Zápisnica zo zasadnutia sociálnej komisie - 17. 1. 2012 -

Zápisnica zo zasadnutia sociálnej komisie - 5. 12. 2011 -

Zápisnica zo zasadnutia sociálnej komisie - 16. 11. 2011 -

Zápisnica zo zasadnutia sociálnej komisie - 29. 9. 2011 -

Zápisnica zo zasadnutia sociálnej komisie - 18. 8. 2011 -

Zápisnica zo zasadnutia sociálnej komisie - 6. 6. 2011 -

Zápisnica zo zasadnutia sociálnej komisie - 3. 3. 2011 -Komisia finančná

Zápisnica zo zasadnutia finančnej komisie - 13. 2. 2013 -

Zápisnica zo zasadnutia finančnej komisie - 6. 8. 2012 -

Zápisnica zo zasadnutia finančnej komisie - 23. 5. 2012 -

Zápisnica zo zasadnutia finančnej komisie - 12. 3. 2012 -

Zápisnica zo zasadnutia finančnej komisie - 9., 15., a 23. 11. 2011 -

Zápisnica zo zasadnutia finančnej komisie - 24. 8. 2011 -

Zápisnica zo zasadnutia finančnej komisie - 13. 6. 2011 -

Zápisnica zo zasadnutia finančnej komisie - 3. 3. 2011 a 8. 3. 2011 -Komisia stavebná

Zápisnica zo zasadnutia stavebnej komisie - 17. 4. 2013 -

Zápisnica zo zasadnutia stavebnej komisie - 3. 4. 2013 -

Zápisnica zo zasadnutia stavebnej komisie - 13. 2. 2013 -

Zápisnica zo zasadnutia stavebnej komisie - 21. 1. 2013 -

Zápisnica zo zasadnutia stavebnej komisie - 21. 11. 2012 -

Zápisnica zo zasadnutia stavebnej komisie - 18. 10. 2012 -

Zápisnica zo zasadnutia stavebnej komisie - 5. 9. 2012 -

Zápisnica z miestnej obhliadky konanej stavebnou komisiou - 19. 7. 2012 -

Zápisnica zo zasadnutia stavebnej komisie - 2. 7. 2012 -

Zápisnica zo zasadnutia stavebnej komisie - 22. 5. 2012 -

Zápisnica zo zasadnutia stavebnej komisie - 7. 3. 2012 -

Zápisnica zo zasadnutia stavebnej komisie - 31. 1. 2012 -

Zápisnica zo zasadnutia stavebnej komisie - 23. 11. 2011 -

Zápisnica zo zasadnutia stavebnej komisie - 11. 10. 2011 -

Zápisnica zo zasadnutia stavebnej komisie - 27. 9. 2011 -

Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia stavebnej komisie - 9. 9. 2011 -

Zápisnica zo zasadnutia stavebnej komisie - 23. 8. 2011 -

Zápisnica zo zasadnutia stavebnej komisie - 1. 6. 2011 -

Zápisnica zo zasadnutia stavebnej komisie - 14. 4. 2011 -

Zápisnica zo zasadnutia stavebnej komisie - 18. 3. 2011 -

Zápisnica zo zasadnutia stavebnej komisie - 28. 2. 2011 a 8. 3. 2011 -Komisia životného prostredia a ochrany verejného poriadku

Zápisnica zo zasadnutia komisie životného prostredia a verejného poriadku - 15. 4. 2013 -

Zápisnica zo zasadnutia komisie životného prostredia a verejného poriadku - 28. 11. 2012 -

Zápisnica zo zasadnutia komisie životného prostredia a verejného poriadku - 25. 7. 2012 -

Zápisnica zo zasadnutia komisie životného prostredia a verejného poriadku - 24. 4. 2012 -

Zápisnica zo zasadnutia komisie životného prostredia a verejného poriadku - 29. 9. 2011 -

Zápisnica zo zasadnutia komisie životného prostredia a verejného poriadku - 9. 6. 2011 -

Zápisnica zo zasadnutia komisie životného prostredia a verejného poriadku - 15. 4. 2011 -

Zápisnica zo zasadnutia komisie životného prostredia a verejného poriadku - 3. 3. 2011 -Komisia pre podnikanie a hospodárstvo

Zápisnica zo zasadnutia komisie pre podnikanie a hospodárstvo - 14. 2. 2013 -

Zápisnica zo zasadnutia komisie pre podnikanie a hospodárstvo - 22. 11. 2012 -

Zápisnica zo zasadnutia komisie pre podnikanie a hospodárstvo - 26. 9. 2011 -

Zápisnica zo zasadnutia komisie pre podnikanie a hospodárstvo - 8. 3. 2011 -Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií
verejných funkcionárov obce


Záznam zo zasadnutia komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov obce - 26. 4. 2012 -Komisia na vybavovanie sťažností proti samosprávnej činnosti starostu obce,
proti činnosti hlavného kontrolóra obce, proti činnosti jednotlivých poslancov