Voľby prezidenta SR

Výsledky volieb za Obec Smižany z voľby prezidenta Slovenskej republiky
1. kolo konané dňa 21. 3. 2009

 

Okrsok 1

Okrsok 2

Okrsok 3

Okrsok 4

Okrsok 5

S p o l u

Počet oprávnených voličov zapísaných do zoznamu oprávnených voličov

1105

1209

1344

1006

1455

6119

Počet oprávnených voličov, ktorým boli vydané obálky

535

616

88

427

654

2320

Počet odovzdaných obálok

533

616

88

427

653

2317

Počet platných hlasov odovzdaných pre všetkých kandidátov

528

611

81

420

643

2283

Účasť v percentách

48,42

50,95

6,55

42,45

44,95

37,91 

Okrsok 1

Okrsok 2

Okrsok3

Okrsok 4

Okrsok 5

S p o l u

Bollová Dagmar, PaedDr.

6

3

8

8

4

29

Gašparovič Ivan, doc.,JUDr.,CSc.

279

333

37

201

290

1140

Martináková Zuzana

25

23

5

20

48

121

Melník Milan, prog.,RNDr.,DrSc.

10

10

2

12

13

47

Mikloško František, RNDr.

33

54

0

29

33

149

Radičová Iveta, prof.,PhDr.,PhD

170

184

20

149

249

772

Sidor Milan, PhDr., CSc.

5

4

9

1

6

25

 

 

 

 

 

 

 


Do druhého kola volieb v Obci Smižany postúpili: Ivan Gašparovič a Iveta Radičová

Účasť občanov na voľbách bola 37,91 %Výsledky volieb za Obec Smižany zvoľby prezidenta Slovenskej republiky
2. kolo konané dňa 4. 4. 2009

 

Okrsok 1
Kultúrny
dom

Okrsok 2

Komen. ul.

Okrsok 3

Zelená ul.

Okrsok 4
Obecná
knižnica

Okrsok 5

Radnica

S p o l u

Počet oprávnených voličov zapísaných do zoznamu oprávnených voličov

1096

1201

1345

998

1454

6094

Počet oprávnených voličov, ktorým boli vydané obálky

592

636

181

469

678

2556

Počet odovzdaných obálok

590

636

181

469

677

2553

Počet platných hlasov odovzdaných pre všetkých kandidátov

582

632

170

464

672

2520

Počet neplatných hlasov

8

4

11

5

5

33

Percentuálna účasť

54,01

52,96

13,46

46,99

46,63

41,94 

Okrsok 1

Okrsok 2

Okrsok3

Okrsok 4

Okrsok 5

S p o l u

Gašparovič Ivan, doc., JUDr., CSc.

360

380

152

278

369

1539

Radičová Iveta, prof., PhDr., PhD.

222

252

18

186

303

981


Za prezidenta Slovenskej republiky občania Smižian zvolili: Ivana Gašparoviča