Voľby do NR SR 2010

Výsledky volieb do NR SR 2010 za Obec Smižany - 12. 6. 2010

 

1.
Kultúrny
dom

2.

Komen.

3.

Zelená

4.
Knižnica
 

5.
Radnica
 

6.
ZŠ Pov.
sv. Kríža

SPOLU:

Počet voličov zapísaných v zozname voličov

961

1105

1369

1080

828

888

6231

Počet voličov, ktorí sa zúčastinli na hlasovaní

617

642

446

635

495

561

3396

Počet voličov, ktorí zaslali návratnú obláku z cudziny

1

1

0

2

0

3

7

Počet voličov, ktorí odovzdali obálku podľa § 30

615

643

446

633

495

558

3390

Počet platných odovzdaných hlasov

611

628

411

631

488

557

3326


Počet platných hlasov odovzdaných pre každú politickú stranu,
politické hnutie alebo koaliciu v jednotlivých okrskoch v obci Smižany

 

1.
Kultúrny
dom

2.

Komen.

3.

Zelená

4.
Knižnica
 

5.
Radnica
 

6.
ZŠ Pov.
sv. Kríža

SPOLU:

1. Európska demokratická strana

1

2

39

2

0

0

44

2. Únia - Strana pre Slovensko

2

2

3

3

4

1

15

3. Strana rómskej koalícia - SRK

0

0

42

0

0

0

42

4. Paliho Kapurková, veselá politická strana

5

7

0

4

4

8

28

5. Sloboda a Solidarita

70

78

3

117

90

89

447

6. Strana demokratickej ľavice

17

14

4

21

11

21

88

7. Strana maďarskej koalície - MKP

0

1

1

0

0

0

2

8. Ľudová strana - HZDS

28

22

230

22

27

20

349

9. Komunistická strana Slovenska

6

3

2

3

5

2

21

10. Slovenská národná strana

25

27

1

49

33

16

151

11. Nová demokracia

1

0

2

0

1

0

4

12. Združenie robotníkov Slovenska

1

3

3

0

3

0

10

13. Kresťanskodemokratické hnutie

91

106

1

59

53

106

416

14. Ľudová strana Naše Slovensko

26

20

3

41

24

17

131

15. SDKÚ - Demokratická strana

91

100

6

109

105

101

512

16. AZEN - Aliancia za Európu národov

1

0

0

1

0

0

2

17. SMER - sociálna demokracia

238

230

42

193

123

170

996

18. MOST - HÍD

8

13

29

7

5

6

68

S P O L U :

611

628

411

631

488

557

3326