Komunálne voľby 2010

Výsledky komunálnych volieb za Obec Smižany - 27. 11. 2010

  Okrsok č.1
Kultúrny
dom
Okrsok č.2
Družina ZŠ
Komensk.
Okrsok č.4
Radnica
Knižnica
Okrsok č.5
Radnica
Zasadačka
Okrsok č.6
ZŠ Povýš.
Sv. kríža
Okrsok č.3
MŠ ul.
Zelená
Spolu
Počet osôb zapísaných do zoznamu voličov 969 1 047 1 110 962 930 1 371 6 389
Počet voličov, ktorým boli vydané úradné obálky 562 638 550 436 551 682 3 419
Počet odovzdaných úradných obálok 562 638 550 436 551 682 3 419
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných na poslancov do OZ 548 620 528 415 526 564 3 201
Počet platných odovzdaných hlasov na starostu 556 632 544 434 535 538 3 239
Účasť na voľbách
za obec v %
58,00 60,94 49,55 45,32 59,25 49,74 53,51

Výsledky volieb na starostu podľa volebných obvodov a volebných okrskov a za obec spolu

Por. Meno
kandidáta
Volebný obvod č. 1 Volebný obvod č.2 OBEC Spolu Výsledok
Okrsok č.1
Kultúrny
dom
Okrsok č.2
Družina ZŠ
Komensk.
Okrsok č.4
Radnica
Knižnica
Okrsok č.5
Radnica
Zasadačka
Okrsok č.6
ZŠ Povýš.
Sv. kríža
Spolu Okrsok č.3
MŠ ul.
Zelená
1. Dobšinská
Iveta, Ing.
313 276 255 156 250 1250 44 1 294 2.
2. Findura
Ladislav
22 30 19 9 18 98 2 100 4.
3. Horváth
Aladár
0 1 1 4 0 6 169 175 3.
4. Kotrady
Michal, Ing.
221 325 269 265 267 1347 323 1 670 1.

Výsledky volieb na poslancov do obecného zastupiteľstva

Volebný obvod č. 1
Por. Meno kandidáta Okrsok č.1 Okrsok č.2 Okrsok č.4 Okrsok č.5 Okrsok č.6 Spolu
1. Ing. Vladimír Andrassy 159 152 114 74 112 611
2. Anna Blašková 55 84 54 51 70 314
3. Pavol Bodák 124 106 76 65 101 472
4. Jozef Černák 77 90 77 47 98 389
5. Ing. Mária Ertlová 158 203 118 95 196 770
6. Ladislav Findura 118 175 116 85 110 604
7. Miroslav Grečko 161 148 117 108 148 682
8. Mgr. Ľubica Gregová 42 85 63 47 64 301
9. Katarína Jendruchová 116 111 107 66 79 479
10. Eva Jerdoneková 104 80 63 48 96 391
11. Silvia Jurčová 30 20 56 47 30 183
12. Pavel Kollár 101 141 108 127 112 589
13. Andrea Kravecová 55 86 73 37 53 304
14. Ladislav Kunzo 71 87 61 40 52 311
15. MVDr. Štefan Kuruc 48 38 42 29 30 187
16. Ľubomíra Murdžáková 70 72 74 46 120 382
17. Jozef Nálepka 72 81 63 65 62 343
18. Jozef Neupauer 140 173 81 79 134 607
19. Ing. Ľudovít Novotný 155 211 128 102 127 723
20. Miroslav Olexi 78 51 60 30 35 254
21. Alžbeta Orinčáková 187 241 175 135 204 942
22. Oľga Petríková 42 56 63 43 37 241
23. Martin Princ 13 38 39 34 36 160
24. Andrea Radačovská 49 44 100 53 36 282
25. Branislav Sarňák 105 114 124 77 111 531
26. Jozef Svetkovský 196 202 143 117 157 815
27. Mgr. Miroslava Szitová 250 268 163 138 218 1 037
28. Ján Špak 106 142 115 76 87 526
29. Marcel Špener 135 209 135 130 157 766
30. Soňa Šuláková 31 45 68 31 24 199
31. Mgr. Ľudmila Trošanová 196 231 209 148 167 951
32. Mgr. Ivan Vaško 156 175 121 87 114 653
33. Miroslav Veisenpacher 20 18 30 18 34 120
34. Ing. Štefan Zekucia 230 215 151 127 179 902
35. Mgr. Ján Zemjanek 58 76 56 45 72 vzdal sa
36. Alena Zubajová 70 120 87 52 83 412

Volebný obvod č. 2
Por. Meno kandidáta

Okrsok č. 3

1. Zoltán Bagár 78
2. Miroslav Horváth 79
3. Jozef Koky 315
4. Ján Kráľovič 71
5. Róbert Mika 315
6. Jaroslav Šarišský 387
7. Ján Veselý 44

Zloženie Obecného zastupiteľstva pre volebné obdobie 2010 - 2014

P.č. Meno poslanca

Počet hlasov

1. Mgr. Miroslava Szitová 1 037
2. Mgr. Ľudmila Trošanová 951
3. Alžbeta Orinčáková 942
4. Ing. Štefan Zekucia 902
5. Jozef Svetkovský 815
6. Ing. Mária Ertlová 770
7. Marcel Špener 766
8. Ing. Ľudovít Novotný 723
9. Miroslav Grečko 682
10. Mgr. Ivan Vaško 653
11. Jaroslav Šarišský 387
12. Jozef Koky 315
13. Róbert Mika 315
Náhradníci - volebný obvod č. 1
1. Ing. Vladimír Andrassy 611
2. Mgr. Jozef Neupauer 607
3. Ladislav Findura 604
4. Mgr. Pavel Kollár 589
5. Branislav Sarňák 531
6. Ján Špak 526
7. Katarína Jendruchová 479
8. Mgr. Pavol Bodák 472
9. Alena Zubajová 412
10. Eva Jerdoneková 391
11. Jozef Černák 389
12. Ľubomíra Murdžáková 382
13. Jozef Nálepka 343
14. Anna Blašková 314
15. Ladislav Kunzo 311
16. Ing. Andrea Kravecová 304
17. Mgr. Ľubica Gregová 301
18. Andrea Radačovská 282
19. Miroslav Olexi 254
20. Oľga Petríková 241
21. Soňa Šuláková 199
22. MVDr. Štefan Kuruc 187
23. Bc. Silvia Jurčová 183
24. Martin Princ 160
25. Miroslav Veisenpacher 120
Náhradníci - volebný obvod č. 2
1. Miroslav Horváth 79
2. Zoltán Bagár 78
3. Ján Kráľovič 71
4. Ján Veselý 44

V Smižanoch 28. 11. 2010

miestna volebná komisia