Voľby do Európskeho parlamentu

Výsledky volieb do Európskeho parlamentu za Obec Smižany 2009 - 6. jún 2009

 

Okrsok 1
Kultúrny
dom

Okrsok 2
ŠJ
Komenského

Okrsok 3

Zelená

Okrsok 4
Obecná
knižnica

Okrsok 5

Radnica

Okrsok 6

Pov.sv.Kríža

S p o l u

Počet oprávnených voličov zapísaných do zoznamu oprávnených voličov

941

1009

1338

1062

895

912

5438

Počet oprávnených voličov, ktorým boli vydané obálky

222

228

258

143

144

189

1184

Počet odovzdaných obálok

222

226

258

143

144

189

1182

Počet platných hlasov odovzdaných pre všetkých kandidátov

215

223

248

130

139

188

1143

Účasť v percentách

23,59

22,59

19,28

13,46

16,08

20,72

21,778. Agrárna strana vidieka

0

0

0

0

0

0

0

6. Demokratická strana

0

0

2

1

2

0

5

11. Komunistická strana Slovenska

3

2

10

4

8

3

30

9. Konzervatívni demokrati Slovenska - Občianska konzervatívna strana

4

10

0

8

2

6

30

17. Kresťansko-
demokratické hnutie

68

36

1

10

30

45

190

14. LIGA, občiansko-liberálna strana

0

0

0

0

0

0

0

1. Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko

28

16

216

20

15

24

319

7. MISIA 21 - Hnutie kresťanskej solidarity

0

1

1

1

0

0

3

12. Rómska iniciatíva Slovenska

---

--

--

--

--

--

--

2. Sloboda a Solidarita

7

4

5

9

13

9

47

16. Slobodné fórum

0

2

1

3

0

0

6

5. Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana

33

38

2

22

15

33

143

13. Slovenská národná strana

7

8

1

7

9

10

42

3. SMER - sociálna demokracia

61

98

6

29

41

48

283

15. Strana demokratickej ľavice

1

0

1

0

2

2

6

10. Strana maďarskej koalícia - Magyar Koalíció Partja

0

0

0

0

0

1

1

4. Strana zelených

3

8

2

16

2

7

38