Rozpočet obce Smižany na rok 2013

Príjmy 2013  

Výdavky 2013  

Kapitálové výdavky 2013   Programový rozpočet obce Smižany na rok 2013   Programy obce Smižany na rok 2013  Rozpočet obce Smižany na rok 2012

Rozpočet obce Smižany na rok 2011

Rozpočet obce Smižany na rok 2010