Referendum 2010

V referende 18. septembra 2010 oprávnení občania hlasovali o otázkach:

1. Súhlasíte s tým, aby Národná rada Slovenskej republiky zákonom zrušila povinnosť fyzických osôb a právnických osôb platiť úhradu za služby verejnosti poskytované Slovenskou televíziou a Slovenským rozhlasom?

2. Súhlasíte s tým, aby Národná rada Slovenskej republiky zákonom rozšírila možnosť prejednať konanie poslanca Národnej rady Slovenskej republiky ako priestupok na všetky priestupky podľa zákona o priestupkoch?

3. Súhlasíte s tým, aby Národná rada Slovenskej republiky ústavným zákonom znížila počet poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na 100 s účinnosťou od nasledujúceho volebného obdobia?

4. Súhlasíte s tým, aby Národná rada Slovenskej republiky zákonom ustanovila, že orgány verejnej moci môžu obstarávať osobné motorové vozidlá s obstarávacou cenou maximálne 40 tisíc eur?

5. Súhlasíte s tým, aby Národná rada Slovenskej republiky ustanovila možnosť voliť poslancov Národnej rady Slovenskej republiky a poslancov Európskeho parlamentu prostredníctvom internetu?

6. Súhlasíte s tým, aby Národná rada Slovenskej republiky zákonom vyňala osoby poverené výkonom verejnej moci z možnosti uplatniť právo na odpoveď podľa tlačového zákona?


 

Okrsok 1

Okrsok 2

Okrsok 3

Okrsok 4

Okrsok 5

Okrsok 6

Spolu

Počet oprávnených občanov zapísaných v zozname

959

1029

1354

1098

832

918

6190

Počet občanov, ktorým boli vydané hlasov. lístky

277

311

15

314

227

266

1410

Počet odovzdaných hlasovacích lístkov

277

311

15

314

227

265

1409

Počet odovzdaných platných hlasovacích lístkov

276

306

13

314

227

264

1400

Počet odovzdaných neplatných hlasovacích lístkov

1

5

2

0

0

1

9

Účasť občanov obce v %

28,88

30,22

0,01

28,59

27,28

28,97

22,77

               

 

Áno/Nie

Áno/Nie

Áno/Nie

Áno/Nie

Áno/Nie

Áno/Nie

 

Otázka č. 1

233/34

280/23

8/0

274/37

200/19

239/19

1234/132

Otázka č. 2

265/8

297/2

9/1

302/5

222/2

261/3

1356/21

Otázka č. 3

258/14

295/7

8/2

302/10

217/3

251/9

1331/45

Otázka č. 4

247/17

281/12

8/1

285/23

206/17

241/17

1268/87

Otázka č. 5

186/69

242/51

6/3

220/76

148/68

220/31

1022/298

Otázka č. 6

223/26

217/36

9/1

225/47

164/38

214/23

1052/171
Vysvetlivky:

 

Okrsok č. 1

- Kultúrny dom

Okrsok č. 2.

- ŠJ Komenského ul.

Okrsok č. 3.

- MŠ Zelená

Okrsok č. 4.

- Knižnica

Okrsok č. 5.

- Radnica

Okrsok č. 6.

- ZŠ Povýšenia sv. Kríža