Kontrolná činnosť obce Smižany

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky - 1. polrok 2013

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky - 2. polrok 2012

Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k záverečnému účtu obce Smižany za rok 2011

Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu na rok 2012
a návrhu rozpočtu na roky 2013-2014


Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky - 1. polrok 2012

Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k záverečnému účtu obce Smižany za rok 2010

Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu obce na roky 2011-2013
a k návrhu rozpočtu obce na rok 2011


Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 2. polrok 2011

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 1. polrok 2011

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce - 2. polrok 2010

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce - 1. polrok 2010