Hospodárenie obce Smižany


Monitorovacia správa programového rozpočtu obce Smižany za 1. polrok 2012   340 kB

Výročná správa Obce Smižany za rok 2011   750 kB

Záverečný účet obce 2011   1400 kB

Výročná správa Obce Smižany za rok 2010   600 kB

Záverečný účet obce 2010   490 kB

Záverečný účet obce 2009   275 kB

Záverečný účet obce 2008   250 kB

Záverečný účet obce 2007   175 kB