Obecné symboly

  Obecný znak (erb)

Erb obce Smižany tvorí gotický štít, kde v modrom štíte je umiestnený dvojitý konkávny kríž s kratšími spodnými ramenami sprevádzanými po bokoch ružičkami - všetko strieborné.
     
     
  Obecná vlajka

Vlajka obce Smižany má podobu raz v jednej tretine od žrde štiepeného a dvakrát deleného listu striedavo modro-bielych farieb. Pomer jej strán je 2:3 a ukončená je troma cípmi.
     
     
    Farby obce

Farby obce Smižany sú modrá a biela.