Vydané publikácie

Obec Smižany ponúka na predaj publikácie vydané obcou za obdobie 2004 - 2007, ktoré je možné zakúpiť v pokladni obecného úradu.

V ponuke sú tieto tituly:

Smižany na prahu tretieho tisícročia              9,95 EUR/ks

75. výročie založenia TJ Slovan Smižany      3,98 EUR/ks

A. Kret: Bojím sa nebáť (zbierka básní)          2,32 EUR/ks


Zoznam vydaných publikácii

Smižany
Vydalo: Vydavateľstvo Modrý Peter pre Obecný úrad Smižany v roku 1993
Autori: kolektív pod vedením F. Žifčáka
ISBN: 80-85515-08-3  

Pamätnica- Štefan Hoza, rodák zo Smižian
Vydal: MO Matice Slovenskej v Smižanoch v roku 1996 k 90. výročiu nedožitých narodenín Š.Hozu
Autori: PhDr. Ladislav Rychnavský, Ing. Peter Lacko
Náklad: 1 000 ks
ISBN: 80-967622-8-1

Matúš Pajdušák - Život a dielo
Vydal: Miestny odbor MO v Smižanoch v roku 1996 k 125. výročiu narodenia Matúša Pajdušáka
Autor: Mgr. Peter Zmatlo
Náklad: 300 ks

O  divadelníčení v Smižanoch (Z dejín a súčasnosti miestneho divadla)
Vydal: MO Matice Slovenskej a OcÚ Smižany v roku 1997
Autor: PhDr. Anton Kret, CSc.
Náklad: 1 000 ks
ISBN: 80-967724-0-6

Matúš Pajdušák: Kláštorisko, Dejiny kláštora kartuziánskeho na Skale útočišťa, Čingov v Slovenskom raji
Vydal: MO Matice slovenskej v roku 1997
Zodpovedný redaktor: Ing. Peter Lacko
Náklad: 200 ks

Od Vajngrubu - Osemdesiattri smižianskych piesní a piesní spievaných v Smižanoch
Vydal: MO Matice slovenskej v roku 1998
Zostavila: Mária Zaliberová a kolektív
Hudobne spracoval: Ing. Marián Veselský
Zredigoval a úvodné slovo napísal: PhDr. Anton Kret, CSc.
Návrh obálky: Jozef Findura
Náklad: 600 ks
ISBN: 80-968106-1-8

Smižany v zrkadlení času
Vydal: MO Matice slovenskej
Autor: PhDr. Anton Kret, CSc. a kolektív
Náklad: 600 ks
ISBN: 80-968106-0-X

Zborník Kúdzeľnice - pamätnica súboru SMIŽIANČANKA, vydaná pri príležitosti tridsiateho výročia založenia súboru
Vydal: MO Matice slovenskej v roku 2000
Zostavil a zredigoval: PhDr. Anton Kret, CSc.
Náklad: 600 ks
ISBN: 80-968454-2-X

Krátky slovník nárečia slovenského SPIŠSKÉHO (ako sa rozprávalo v Smižanoch a v Spišskej Novej Vsi)
Vydal: MO Matice slovenskej v roku 2001 a Obec Smižany
Autor: PhDr. Anton Kret, CSc.
Náklad: 1000 ks
ISBN: 80-967648-3-7

Ej zhury, zhury... Druhý zborník pesničiek zo Smižian a okolia
Vydal: MO Matice slovenskej v roku 2001
Zostavila: Mária Zaliberová a kolektív
Hudobne spracoval: Mgr. Marián Slimák
Zredigoval a úvodné slovo napísal: PhDr. Anton Kret, CSc.
Náklad: 600 ks
ISBN: 80-968633-2-0

Matúš Pajdušák, Smižany, Iliašovce, SANS-SOUCI - NÁSTIN DEJEPISNÝ
Vydal: MO Matice Slovenskej, MO Živeny, OcÚ Smižany v roku 2003
Príprava do tlače: Ing. Peter Lacko
Náklad: 600 ks

Dezider Slavoj - Štrauch: Našinec vo svete, Kniha spomienok
Vydal: MO Matice slovenskej, Obec Smižany a Spolok priateľov Spiša v roku 2003
Inicioval, zostavil a texty z angličtiny preložil: Ladislav Vrana
Náklad: 1 000 ks
ISBN: 80-968944-3-9

Smižany na prahu tretieho tisícročia - obrazová publikácia
Vydal: Obecný úrad Smižany v spolupráci s vyd. agentúrou Lubafotopres v roku 2004
Zostavil: Ing. Zuzana Zimmermannová
Grafická úprava: Ladislav Jiroušek, Ing. Zuzana Zimmermannová
Text: PhDr. Anton Kret, CSc., Doc. PhDr. Ivan Chalupecký, Ing. Michal Kotrady, Ing. Zuzana Zimmermannová
Jazykové mutácie: anglicky, nemecky, poľsky
Náklad: 1 000 ks
ISBN: 80-969093-0-4

75. výročie založenia TJ Slovan Smižany 1932- 2007
Vydala: Obec Smižany v roku 2007
Zostavovatelia: Ing. Michal Kotrady, Ing. Zuzana Zimmermannová, Anastázia Adamcová
Náklad: 500 ks
ISBN: 80-969750-7-5

Bojím sa nebáť
Vydala: Obec Smižany v roku 2007
Autor: PhDr. Anton Kret, CSc.
Náklad: 1 000 ks
ISBN: 80-969788-1-6